Sommige leerlingen leren haast “vanzelf”.


Spelcounseling

 
 

Wat is spelcounseling?

Een beetje meer informatie …

 

Het spel is de taal van het kind.

 • Kinderen verwerken veel tijdens het spelen, ook dat wat ze nog maar moeilijk onder woorden kunnen brengen. De spelcounselor leert het kind spelenderwijs beter om te gaan met verschillende emoties en biedt ondersteuning bij het experimenteren met nieuw gedrag. Op deze manier wordt het kind ondersteund om zijn leefwereld te ontdekken en wordt het zelfvertrouwen vergroot.
 • De spelkamer is een veilig en vertrouwde omgeving voor het kind. Het kind kan hier helemaal zichzelf zijn, zonder dat het rekening hoeft te houden met invloeden van anderen of van buitenaf.
 • Samen spelen helpt de spelcounselor om meer zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind. De spelcounselor ondersteunt het kind om zijn leefwereld te verkennen en helpt het kind om beter met negatieve ervaringen of moeilijke gevoelens om te gaan.
 • Tijdens het spel behouden alle verhalen van het kind hun ‘alsof karakter’ wat de spelkamer extra veilig maakt. Het kind krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen en tegelijk in de verhulling van het spel te blijven. Hierdoor kunnen ook moeilijkere thema’s vlotter worden uitgespeeld.
 • De spelcounselor geeft samen met de ouders mee invulling en betekenis aan de thema’s die het kind in de spelkamer brengt.

Spelen werkt helend voor kinderen!

Mogelijke indicaties voor spelcounseling zijn: weinig weerbaarheid en veerkracht, pesten, weinig zelfvertrouwen, zich vaak verdrietig voelen, spanningen, faalangst,…

Counseling …

 • Vaak kortdurend (<-> therapie).
 • Er wordt voornamelijk gewerkt rond de thema’s die ‘hier en nu’ spelen.
 • Doel: ondersteuning bieden, begeleiden en het probleemoplossend vermogen stimuleren.

Praktisch…

 • Spelcounseling is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Deze leeftijden zijn richtlijnen en zijn niet bindend. Elke vraag kan uiteraard bekeken worden!
 • Tijdens spelcounseling zal er actief worden samengewerkt met alle betrokkenen: ouders, school, CLB, andere begeleidingsdiensten, …
 • Een spelsessie en/of intakegesprek duurt 50 minuten. De kostprijs van een sessie bedraagt 45 euro.
 • Na enkele spelsessies worden er telkens oudergesprekken gepland om een terugkoppeling te geven. Deze gesprekken hebben eveneens een duurtijd van 50 minuten en kosten 45 euro.
 • Spelcounseling geeft geen recht op terugbetalingen via de mutualiteiten.

Onze gegevens…

 • Mone Bennekens (Is aanwezig op kriko op woensdag.)
  GSM-nummer: 0498/62.66.79    E-mail: mone.bennekens@kri-ko.be
 • Meld je kind aan!