Sommige leerlingen leren haast “vanzelf”.

Psychotherapie en diagnostisch onderzoek

Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Hun ontwikkeling komt soms vast te zitten. Kinderen laten ons dat op verschillende manieren weten. Soms door bijvoorbeeld moeilijk gedrag te stellen, maar soms ook door bijvoorbeeld helemaal dicht te klappen. Als ouder is het niet gemakkelijk om dit zomaar te begrijpen en aan te pakken. Therapie kan helpen.

Als een kind het moeilijk heeft, dan vertelt het dat niet zomaar. Soms zijn ze bijvoorbeeld nog te klein om te praten, soms kunnen ze wel praten maar weten ze misschien gewoon zelf niet wat er aan de hand is. Ze laten het dan op allerlei andere manieren wel zien. Voor ouders is het soms voldoende om hulp te krijgen bij het vertalen van wat het kind eigenlijk probeert te zeggen. Daarna kunnen ouders het wel weer alleen aanpakken.

Met elk kind gaat het soms wel eens moeilijk. Ook al denken we dan snel dat het een fase is die wel zal overgaan, soms is het toch goed om niet te lang te wachten vooraleer we hulp inschakelen. Als we lang twijfelen gaat het probleem vast zitten en wordt het moeilijker om aan te pakken. Snel reageren zorgt er vaak voor dat er minder hulp nodig is.

Ondanks de beste zorgen, kan het soms nog heel moeilijk gaan met kinderen. Elk kind wordt geboren met zijn eigen karaktertje en aanleg. Als het toch verkeerd gaat, kan speltherapie of ouderbegeleiding helpen om ofwel de problemen aan te pakken ofwel ermee te leren omgaan.

Bij kriko kan je terecht met kleine en grote problemen omtrent de kinderen. In het werken met jonge kinderen en hun ouders gaan wij vooral respectvol te werk en werken we op maat van uw gezin. Daarom nemen we na een eerste verkennend gesprek de tijd om jouw kind en zijn of haar belevingswereld te leren kennen. We geven kinderen de ruimte om te laten zien wat hen bezighoudt en gaan op een speelse en creatieve manier met hen aan de slag om zo samen moeilijkheden te verwerken, oplossingen te vinden en vooral emotioneel te groeien.

Diagnostisch onderzoek

Individuele therapie

Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie