Sommige leerlingen leren haast “vanzelf”.

Kinesitherapie

Aanbod

Ontwikkelingsstimulatie

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tempo, bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling echter niet zo vlot. In de paramedische wereld baseert men zich op mijlpalen om de motorische ontwikkeling van een kind te bepalen. Enkele van deze mijlpalen zijn omrollen, tot zit komen, staan en stappen.

Er kan kinesitherapeutische begeleiding nodig zijn om de motorische ontwikkeling te stimuleren indien er een afwijking of een vertraging van de ontwikkeling aanwezig is. Dit komt onder andere regelmatig voor bij kinderen met een voorkeurshouding, kindjes die zich vaak strekken, prematuren, poepschuivers of kinderen met een mentale of een neuromotorische stoornis.

Om de motorische vaardigheden van het kind aan te scherpen zal er tijdens de therapie, op een speelse manier, gewerkt worden volgens de normale motorische mijlpalen (rollen, sluipen, zitten, kruipen, zich recht trekken tot aan het stappen toe). Er zullen ook naar de ouders toe tips gegeven worden hoe ze het kindje het beste kunnen stimuleren, positioneren,… . Zo kan er thuis ook verder geoefend worden.

 

Psychomotoriek

Psychomotorische therapie is gericht op het kind in zijn geheel. ‘Psyche’ betekent geest en ‘motoriek’ betekent bewegen; denken en doen. Om doelgericht te kunnen bewegen worden onze handelingen vanuit onze geest (het denken) aangestuurd. De basis van psychomotorische therapie is het bewegen. Vanuit het bewegen wordt getracht de algemene ontwikkeling te verbeteren. Er wordt op een speelse manier gewerkt rond de basisvaardigheden van een kind. Zo zal het kind door een positieve ervaring te beleven meer
zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld creëren. 

Binnen deze therapie wordt er gewerkt op:

  • Grove motoriek: evenwicht, balvaardigheid, coördinatie,…
  • Fijne motoriek: kleuren, knippen, veters knopen,…
  • Schrijfmotoriek: schrijfhouding, pengreep, vlotheid,…
  • Lateralisatie: handvoorkeur
  • Visueel-ruimtelijke vaardigheden: ruimtelijke begrippen, puzzelen,…
  • Visuomotorische vaardigheden: oog-handcoördinatie

 

Ademhalingstherapie

Verschillende aandoeningen hebben tot gevolg dat er vastzittend slijm in de longen of de luchtwegen aanwezig is. Hierdoor is de longcapaciteit beperkt en ontstaan er regelmatig ademhalingsmoeilijkheden.

Het doel van ademhalingskinesitherapie is het vrijmaken van de longen en luchtwegen. Via autogene drainage en bouncing wordt het overtollig slijm losgemaakt, waarna deze slijmen kunnen worden opgehoest. Dit wordt onder andere toegepast bij kinderen met recidiverende luchtweginfecties, longontstekingen, spierziekten en mucoviscidose.

 

Orthopedische revalidatie

Orthopedische revalidatie is bedoeld voor kinderen die moeten revalideren na een breuk of orthopedische ingreep. Tijdens de revalidatie wordt door middel van oefentherapie de mobiliteit van het gewricht, de spierkracht en de gewrichtsstabiliteit op een speelse manier verbeterd. Door de therapie af te stellen op het kind en in een kindvriendelijke omgeving door te laten gaan zal het herstel efficiënter en vlotter verlopen.

 

Algemene werkwijze

Tijdens de eerste sessie vindt het anamnesegesprek plaats. De moeilijkheden en bezorgdheden worden gesitueerd en afhankelijk van de nood en vraag worden er testen afgenomen. De sterktes en zwaktes van het kind worden in kaart gebracht om zo de behandeldoelen op te stellen en te bespreken.

Gelieve het voorschrift voor kinesitherapie, een kleefbriefje van de mutualiteit en eventuele verslagen, resultaten van beeldvorming of ontslagdocumenten uit het ziekenhuis die te maken hebben met de aanmeldingsklacht bij het eerste gesprek reeds mee te brengen.

De meeste mutualiteiten betalen een deel van uw consultatie terug. Wij zorgen ervoor dat uw terugbetalingsdocumenten ingevuld worden, nadien hoeft u dit enkel nog aan uw mutualiteit te bezorgen zodat u een gedeeltelijke terugbetaling krijgt.

Tarieven: 25 euro per sessie

 

Contact