Sommige leerlingen leren haast “vanzelf”.

Logopedie

Wanneer ouders, arts of school zich zorgen maken over de ontwikkeling van de spraak en/of taal van een kind of wanneer het lezen, spellen of rekenen niet lijkt te vlotten, kan een afspraak gemaakt worden voor een logopedisch onderzoek.

De logopediste van Kriko start steeds met een kennismakingsgesprek. Hierbij wordt er getracht om een goed beeld te krijgen van de aanmeldingsklacht, medische voorgeschiedenis, schoolse vorderingen en algemene ontwikkeling van het kind. Op basis van de verkregen informatie wordt het logopedisch verslag voorbereid. Dit onderzoek gebeurt steeds op voorschrift van een geneesheer-specialist (bv. Pediater, neus-keel-oorarts, kinderpsychiater,…) Er wordt geprobeerd om tijdens het logopedisch onderzoek een goed beeld te krijgen van de sterktes en zwaktes van het kind om een plan te kunnen opstellen voor logopedie op maat. Na het onderzoek worden de resultaten met de ouders besproken en kan u opnieuw naar de arts voor een voorschrift voor logopedische therapie. De documenten die nodig zijn voor de terugbetaling door de mutualiteit worden met de ouders doorgenomen.

Ook hier is contact met de school/leerkracht zeer belangrijk. Wanneer na een periode van intensieve begeleiding opmerkelijke problemen blijven bestaan, kan in samenspraak met artsen, CLB’s en/of school een diagnose vastgesteld worden.

Het Kriko-team heeft momenteel geen logopediste

Wij zijn op zoek naar een nieuwe logopediste. Heb jij interesse in deze job, gelieve dan contact op te nemen met Kristin Coenen op het nummer 0476/35.78.92