Sommige leerlingen leren haast “vanzelf”.

Huiswerkbegeleiding

Als drukwerkende ouder hebt u niet steeds de tijd om uw kinderen te begeleiden bij hun schoolwerk.
Misschien bent u anderstalig en kunt u uw kind niet de nodige uitleg geven of onvoldoende bijstaan in het Nederlands tijdens zijn/haar studies.

Kriko is er om u en uw kind ( van 6 tot 12 jaar) hierbij te ondersteunen.
Huiswerkbegeleiding en vakspecifieke bijlessen worden gegeven op schooldagen van na schooltijd tot 19u00.

Huiswerkbegeleiding

De doelstelling van huiswerkbegeleiding is de zelfredzaamheid van uw kind te verhogen doordat uw kind zelfstandig leert te werken en leert prioriteiten te stellen bij het maken van zijn huistaken. Concrete aandachtspunten worden besproken tijdens een kennismakingsgesprek met de ouders en het kind zelf. Mogelijke accenten(aspecten) hierin zijn bijvoorbeeld de inrichting van een studieplekje, leren een boekentas maken, het maken van een planning, het inoefenen van te kennen leerstof,…

Ook kinderen met een leerstoornis komen in aanmerking voor huiswerkbegeleiding Het doel is niet om logopedie of psychomotoriek te vervangen maar eerder om kapstokken aan te reiken om het huiswerk zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Leren “ leren” is tevens een aspect in de huiswerkbegeleiding. Hierbij wordt kinderen vanaf 8-9 jaar aangeleerd een planning op te maken, samenvattingen te maken, mindmapping toe te passen, hoofd- van bijzaken te leren onderscheiden, ….

 

Vakspecifieke bijlessen

De  bijlessen zijn bedoeld voor kinderen in de lagere school die het moeilijk hebben met specifieke vakken zoals Nederlands, wiskunde, Frans… .
Het kan ook om een onderdeel van een vak gaan zoals bijvoorbeeld breuken, cijferen, spelling, taalbeschouwing, technisch lezen, begrijpend lezen,….

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er samen met de ouders en het kind gekeken waar het probleem ligt. Er wordt tevens door Kriko contact gelegd met de klastitularis om bijkomende informatie te bekomen om alzo het programma maximaal af te stemmen op de noden. Een goede samenwerking met de school is zeer belangrijk.
Aan de hand van e-mailverkeer of in uitzonderlijke gevallen een heen-en weerschriftje, waarin een weerslag van de bijles van uw kind wordt genoteerd, zal u als ouder alsook de klastitularis de vorderingen van uw kind kunnen opvolgen.

Wij kunnen ook vakspecifieke bijlessen aanbieden voor het secundair onderwijs.

Privélessen

Koos u als ouder(s) voor huisonderwijs, dan kan u ook bij ons terecht voor alle vakken van de basisschool.

Kostprijs

Huiswerkbegeleiding en vakspecifieke bijlessen: € 18 per half uur.
Naargelang de leeftijd en noden van uw kind wordt er een programma bepaald en hoelang de sessies duren.

 

Begeleider

Kristin Coenen is afgestudeerd in 1994 als onderwijzer. Na enkele jaren voor de klas gestaan te hebben heeft zij de zorg van een Brusselse basisschool op zich genomen. Enkele jaren later zette zij de stap naar het directeurschap.

De zorg om kinderen van de basisschool ligt haar nauw aan het hart. Daarom startte zij dit centrum voor leerbegeleiding op. Kinderen helpen evolueren is haar passie.